THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

02 November 2013

Hơn 2.500 đơn thư khiếu kiện trong 1 năm !

RFA - 01/11/2013
Đã có hơn 2,500 đơn thư khiếu nại, tố cáo được gửi đến Ủy ban tư pháp thuộc Quốc Hội Việt Nam kể từ ngày 15/8/2012 đến 15/8 năm nay.
Theo đó, Ủy ban tư pháp đã phân loại và chuyển đến các cơ quan khác của QH để xử lý theo thẩm quyền hơn 2,100 đơn thư của người dân.
Riêng đơn thư thuộc lĩnh vực Ủy ban pháp luật phụ trách có hơn 400 đơn về hơn 200 vụ việc. Hiện tại, Ủy ban đang nghiên cứu xử lý khoảng 40 trường hợp.
Ngoài ra, ủy ban pháp luật đang hợp tác với các cơ quan liên quan để trao đổi, làm rõ nội dung để có hướng giải quyết khiếu nại của công dân.