THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

02 November 2013

9/11 sẽ là ngày Pháp luật Việt Nam ???(Dân trí) - Ngày 1/11, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp báo thông tin về kế hoạch tổ chức “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” vào 9/11 hằng năm.

"Ngày Pháp luật" được quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013 là: “Ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.
Như vậy, sau Hiến pháp có qui định về ngày Quốc khánh, đây là lần đầu tiên có một đạo luật qui định về một sự kiện chính trị, pháp lý được tổ chức hàng năm để tôn vinh pháp luật và những người làm công tác pháp luật.
 
Bộ Tư Pháp tổ chức họp báo về kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam
Bộ Tư Pháp tổ chức họp báo về kế hoạch tổ chức "Ngày Pháp luật Việt Nam"
Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Trần Tiến Dũng - Chánh Văn phòng - Người phát ngôn của Bộ Tư pháp cho biết: 40 quốc gia trên thế giới đã có Ngày Pháp luật hay Ngày Hiến pháp để thực hiện tuyên truyền pháp luật, tăng cường nhận thức sâu sắc về pháp luật và củng cố nền tảng giá trị xã hội.
Và chủ đề của Ngày Pháp luật năm 2013 được xác định là “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” nhằm thể hiện đầy đủ tinh thần “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”.
Ngày Pháp luật Việt Nam được diễn ra trong tuần từ 4/11 đến 10/11 sẽ tập trung chủ yếu tuyên truyền để xã hội nhân thức về Ngày Pháp luật, tạo sự lan tỏa trong xã hội, lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào thi đua nhằm đưa "Ngày Pháp luật" trở thành một hoạt động chính trị pháp lý thường niên, có ý nghĩa cho sự phát triển chung của xã hội.
Riêng ngày 9/11, các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương tập trung thực hiện trong các hình thức như: tổ chức tuyên truyền triên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức hội nghị, hội thảo về Ngày Pháp luật và các nội dung liên quan đến chủ đề Ngày pháp luật phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm tránh lãng phí.
Lan Hương