THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

07 November 2013

PICS : GHPGVNTN đi làm từ thiện tại miền Trung: Công an đông hơn người xin cứu trợ !!


PARIS, ngày 5.11.2013 (PTTPGQT) - Đáp ứng Thông Bạch của Hòa thượng Thích Viên Định, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt nam thống nhất (GHPGVNTN), Hòa thượng Thích Không Tánh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện – Xã hội đã tổ chức Phái đoàn ra cứu trợ tại hai tỉnh Thừa thiên - Huế và Quảng Nam – Đà Nẵng. Tháp tùng phái đoàn gồm có Hòa thượng Thích Nguyên Lý, Tổng thủ qũy Viện Hóa Đạo, và Thượng tọa Thích Viên Hỷ.

Công cuộc cứu trợ bắt đầu từ ngày 30.10 tại Huế với sự tham dự của chư Tăng thuộc Ban Đại diện GHPGVNTN tỉnh Thừa thiên - Huế, và sang ngày 31.10 tại Quảng Nam – Đà Nẵng với sự tham dự của Hòa thượng Thích Thanh Quang – Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng vụ Thanh Niên và cũng là Chánh đại diện GHPGVNTN tỉnh Quảng nam – Đà nẵng.
Phái đoàn cứu trợ gặp gỡ và phát quà nạn nhân bão lụt miền Trung tại Huế - Ảnh PTTPGQT 

Công cuộc cứu trợ tại Huế bị Công an theo dõi chặt chẽ và quây hình. Nhưng vào đến Đà Nẵng thì tình hình khó khăn hơn với sự ngăn chận của Công an Giao thông cùng các lực lượng Công an mặc sắc phục và thường phục. Công an đã chận đoàn xe cứu trợ không cho đến địa điểm phát quà cho nạn dân.

Phái đoàn cứu trợ linh động rời xe để đi bộ, và do không thể chở thực phẩm, gạo, mì đến, chư Tăng quyết định bỏ tiền vào phong thư phân phát. Nhưng tới nơi không thấy bóng một người dân, công an đã giải tán đoàn người trông chờ cứu trợ và ép buộc họ đến một địa điểm khác.


HT Thích Không Tánh, HT Thích Thanh Quang và Sư cô Đồng Hiếu phát quà – Ảnh PTTPGQT 


Hòa thượng Thích Nguyên Lý phát quà tại Đà Nẵng - Ảnh PTTPGQT 

Phái đoàn quay trở lại nơi công an chận xe chở hàng cứu trợ, thì công an đã cưỡng bức các bác tài lái xe về trụ sở công an phường Hòa Hiệp. Tại đây, số lượng công an đông hơn người xin cứu trợ. Khi phái đoàn chư Tăng đi bộ về đến nơi, công an triệu quý ngài đi “làm việc”. Nhưng phái đoàn đã khước từ. Phái đoàn Viện Hóa Đạo cảnh báo công an rằng : Chúng tôi nhân danh Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, ra đây cứu trợ nạn nhân bão lụt, là công tác từ thiện xã hội của một tôn giáo, chẳng liên quan gì đến nhà nước. Chúng tôi phản đối việc phát quà dưới sự chỉ đạo của nhà cầm quyền.

Sau đó phái đoàn rời hội trường ra bên ngoài phát quà trực tiếp cho các nạn nhân bão lụt, phân phát cho mỗi người một bao thư 200.000 đồng VN và 10 kí gạo.

Rời Đà Nẵng, phái đoàn đến hai huyện Duy Xuyên và Đại Lộc ở Quảng Nam là nơi bị bão tàn phá nặng nề để phát quà cho những người cơ cực.


Công an Giao thông ngăn chận xe phát quà của Phái đoàn Phật giáo - Ảnh PTTPGQT 


Phái đoàn Viện Hóa Đạo chất vấn công an về sự lạm quyền ngăn chận cứu trợ - Ảnh PTTPGQT

PHÒNG THÔNG TIN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ