THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

07 November 2013

Mỗi ngày họp Quốc hội tốn một tỉ đồng!

000_Hkg8602379-305.jpg
Kỳ họp Quốc hội hôm 20/05/2013 tại Hà Nội.
AFP
RFA - 06/11/2013 
Mỗi ngày họp Quốc hội tốn một tỉ đồng. Đó là tính toán của đại biểu tỉnh Trà Vinh, ông Trần Quốc Tuấn, trong kỳ họp Quốc hội Việt Nam đang diễn ra tại Hà Nội.
Phát biểu của ông Tuấn, một cách rất thú vị, lại được đưa ra trong phiên thảo luận về Luật Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.
Theo ông Tuấn thì nên giao các việc không quan trọng cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, và Quốc hội chỉ nên bàn những vấn đề có nhiều ý kiến khác nhau mà thôi.
Bên cạnh đó, ông Tuấn cũng nêu vấn đề là nhiều đại biểu quốc hội là các viên chức quan trọng ở địa phương, cho nên nếu họ lại bay đi bay lại giữa thủ đô và nơi họ ở để giải quyết công việc thì còn tốn kém hơn nữa.
Đa số các đại biểu Quốc hội ở Việt Nam là đảng viên đảng cộng sản, và đồng thời họ cũng phụ trách những chức vụ quan trọng trong chính phủ hay cơ quan hành pháp ở địa phương. Và thông thường thì các ý kiến của đảng cộng sản đưa ra về vấn đề lập pháp cũng dễ dàng được các đại biểu quốc hội đồng ý.