THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

07 November 2013

Từ 1-3-2014, đổi toàn bộ bằng lái xe sang mẫu mới tại VN

Theo ông Quyền, đến nay ngành giao thông vận tải cả nước đã cấp 34 triệu GPLX (gồm 2 triệu GPLX ôtô và 32 triệu GPLX xe môtô) trong đó đã cấp 2 triệu GPLX bằng thẻ nhựa, còn lại 32 triệu GPLX bằng giấy.
Lộ trình chuyển sang GPLX bằng thẻ nhựa như sau:

1- Đối với GPLX ôtô phải được chuyển đổi trước ngày 31-12-2014.
2 - Đối với GPLX hạng A 4 (xe máy kéo có trọng tải đến 1.000 ký) phải chuyển đổi trước ngày 31-12-2015.
3 - Đối với GPLX không thời hạn (gồm các hạn A 1, A 2, A 3)
+ GPLX được cấp trước năm 2003 phải chuyển đổi trước ngày 31-12-2016.
+ GPLX được cấp trước năm 2004  chuyển đổi trước 31-12-2017.
+ GPLX được cấp trước năm 2007 chuyển đổi trước 31-12-2018.
+ GPLX được cấp trước năm 2010 chuyển đổi trước 31-12-2019.
+ GPLX cấp sau năm 2010 chuyển đổi trước 31-12-2020.

Việc đổi giấy phép lái xe được thực hiện tại các sở giao thông vận tải tỉnh và TP.  

Theo quy định của Bộ Tài chính lệ phí  đổi GPLX bằng thẻ nhựa là 135.000 đồng/một GPLX, trong đó bao gồm chi phí lập hồ sơ và chụp ảnh tại nơi cấp.