THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

07 November 2013

Bỏ dự định cấm cho tặng ngoại tệ!

VNE- 06/11/2013  --  Trong dự thảo mới nhất công bố cuối ngày 6/11, Ngân hàng Nhà nước lại thừa nhận quyền cho, tặng ngoại tệ tiền mặt của các cá nhân, sau hơn một tuần đề xuất cấm.

"Trong điều kiện các quy định của Pháp lệnh Ngoại hối cho phép cá nhân có ngoại tệ tiền mặt được gửi tiết kiệm, nhận gốc, lãi bằng ngoại tệ thì việc sử dụng ngoại tệ để cho, tặng là hợp lý", tổ biên tập dự thảo Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh Ngoại hối khẳng định trong thông báo đăng tải trên website Ngân hàng Nhà nước cuối ngày 6/11.
Cuối tháng 10, Ngân hàng Nhà nước lần đầu công bố dự thảo nghị định với nhiều điểm mới so với quy định hiện hành, để trưng cầu ý kiến rộng rãi. Thu hút sự quan tâm nhiều nhất là quy định về các quyền cho, tặng ngoại tệ tiền mặt. Dù ban soạn thảo cho rằng mục đích chính của việc cấm cho tặng là nhằm chống đôla hoá, hạn chế các tiêu cực phát sinh, song nhiều ý kiến lo ngại tác động xấu tới thu hút kiều hối và hạn chế quyền chính đáng của người dân.
Theo thông báo phát đi cuối ngày 6/11, tổ biên tập dự thảo thừa nhận các ý kiến đóng góp thời gian qua là hợp lý và xin tiếp thu, chỉnh sửa lại dự thảo.
Điều 14. Sử dụng ngoại tệ tiền mặt của cá nhân
         1. Người cư trú, người không cư trú là cá nhân có ngoại tệ tiền mặt được quyền cất giữ, mang theo người, cho, tặng, thừa kế, bán cho tổ chức tín dụng được phép, chuyển, mang ra nước ngoài phục vụ cho các mục đích hợp pháp, thanh toán cho các đối tượng được phép thu ngoại tệ tiền mặt.
         2. Người cư trú là công dân Việt Nam có ngoại tệ tiền mặt được gửi tiết kiệm ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép, được rút tiền gốc, lãi bằng đồng tiền đã gửi.
(Trích Dự thảo ngày 6/11/2013 Nghị định Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối)
Lệ Chi