THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

08 November 2013

link này để theo dõi cơn bão sắp tới ......

xin các Anh Chị hãy lưu lại đường link này để theo dõi cơn bão sắp tới và những cơn bão khác, thành thật cám ơn.

http://www.accuweather.com/fr/world/satellite