THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

08 November 2013

Lãnh đạo bất ổn, người lao động lãnh đủ!

TPO –7/11/2013  --   Nội bộ Ban Thường vụ Đảng ủy và Hội đồng thành viên Tổng Cty Xây dựng Hà Nội thiếu sự thống nhất làm ảnh hưởng đến tâm lý, tư tưởng của cán bộ đảng viên và kết quả sản xuất kinh doanh.
Trụ sở Tổng Cty Xây dựng Hà Nội tại
Trụ sở Tổng Cty Xây dựng Hà Nội tại. Ảnh: MINH ĐỨC
Đó là một phần nội dung văn bản của Thành uỷ Hà Nội gửi Cán sự Đảng, Bộ Xây dựng, chỉ rõ những bất ổn đang diễn ra tại Tổng Cty Xây dựng Hà Nội, ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị và đời sống cán bộ công nhân viên.
Như đã phản ánh, thời gian vừa qua nhiều công nhân Nhà máy gạch K2 Đông Văn thuộc Cty HANCORP.2 – đơn vị thành viên của Tổng Cty Xây dựng Hà Nội (tại xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa) đã kéo đến trụ sở Cty HANCORP.2 mang theo khẩu hiệu yêu cầu Cty giải quyết việc làm, trả lương, đóng bảo hiểm (BH) xã hội, BH y tế cho người lao động.
Trước đời sống lao đao của người lao động thuộc Tổng Cty xây dựng Hà Nội, Bộ Xây dựng đã nhiều lần gửi văn bản chỉ đạo Tổng Cty Xây dựng Hà Nội, nhằm hoàn thiện bộ máy lãnh đạo để ổn định việc làm và đời sống cho cán bộ công nhân viên.
Cụ thể ngày 29/10/2012; Ngày 27/10/2012 và Ngày 17/1/2013, Bộ Xây dựng đã gửi văn bản yêu cầu Hội đồng thành viên Tổng Cty Xây dựng Hà Nội khẩn trương tiến hành quy trình bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên; Chủ tịch Hội đồng thành viên và Hội đồng kiêm Tổng giám đốc Tổng Cty Xây dựng Hà Nội. Tuy nhiên cho tới nay, Tổng Cty Xây dựng Hà Nội vẫn chưa hoàn thiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng.
Tại văn bản số 981 ngày 29/5/2013 nếu rõ: Việc không thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ đã làm ảnh đến kết quả sản xuất kinh doanh, công tác đổi mới sắp xếp doanh nghiệp và công tác khác của doanh nghiệp. Việc không triển khai các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, trước hết thuộc trách nhiệm của đồng chí Nghiêm Sỹ Minh, Bí thư Đảng ủy – Quyền Chủ tịch Hội đồng thành viên – Tổng Giám đốc, Tổng Cty Xây dựng Hà Nội.
Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Ban thường vụ Đảng ủy Tổng Cty và ông Nghiêm Sỹ Minh, Bí thư Đảng ủy, Quyền Chủ tịch Hội đồng thành viên, khẩn trương tiến hành trình phương án nhân sự đủ điều kiện để bộ nhiệm 5 thành viên Hội đồng thành viên gồm: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc và 3 thành viên Hội đồng thành viên xong trước ngày 30/6/2013. Nếu không hoàn thành thì ông Nghiêm Sỹ Minh sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Ngày 26/7/2013, Bộ Xây dựng đã có Quyết Định số 697 Giao nhiệm vụ đối với ông Nghiêm Sỹ Minh, Quyền Chủ tịch Hội đồng thanh viên – Tổng Giám đốc Tổng Cty Xây dựng Hà Nội thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc để thực hiện nhiệm vụ Quyền Chủ tịch Hội đồng thành viên kể từ ngày 1/8/2013. Cùng thời điểm, Bộ Xây dựng đã có Quyết định Giao nhiệm vụ đối với ông Bùi Xuân Dũng, thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thay vào đó là Quyền Tổng Giám đốc, Tổng Cty Xây dựng Hà Nội kể từ ngày 1/8/2013.
Ngày 8/8/2013, Thảnh ủy Hà Nội có văn bản số 648 gửi Cán sự Đảng, Bộ Xây dựng. Văn bản nêu: Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Nghiêm Sỹ Minh, Bí thư Đảng ủy Tổng Cty Xây dựng Hà Nội thiếu quan tâm đến công tác xây dựng đảng nói chung, công tác quy hoạch, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ nói riêng, chính vì thế đã tạo ra sự hẫng hụt trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Nội bộ Ban Thường vụ Đảng ủy và Hội đồng thành viên thiếu sự thống nhất làm ảnh hưởng đến tâm lý, tư tưởng của cán bộ đảng viên và kết quả sản xuất kinh doanh.
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đề nghị Ban Cán sự Đảng, Bộ Xây dựng, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác cán bộ của Tổng Cty Xây dựng Hà Nội.
MINH ĐỨC