THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

07 December 2013

Ông Biden bác bỏ vùng phòng không TQ, tái khẳng định chiến lược xoay trục Á châu

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đọc diễn văn tại Đại học Yonsei, ở Seoul, Nam Triều Tiên 6/12/13
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đọc diễn văn tại Đại học Yonsei, ở Seoul, Nam Triều Tiên 6/12/13
CỠ CHỮ - +
Daniel Schearf