THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

07 December 2013

Nhận bằng tốt nghiệp phải đóng 750.000 đồng07/12/2013 02:40 (GMT + 7)
TT - Nhiều sinh viên Trường CĐ Công nghệ thông tin TP.HCM phản ảnh muốn nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên phải đóng lệ phí cho trường 750.000 đồng. Theo sinh viên, điều này hết sức vô lý bởi họ đã hoàn tất nghĩa vụ học phí và các nghĩa vụ tài chính khác với trường trước đó. Hơn nữa, đây là khoản tiền không nhỏ và nhiều sinh viên gặp khó khăn khi phải đóng thêm chi phí này để nhận bằng tốt nghiệp.

Trả lời vấn đề này, PGS-TS Bùi Tác Anh - hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ thông tin TP.HCM - cho biết lệ phí tốt nghiệp trường nào cũng có. Trước đây trường thu hơn 1 triệu đồng nhưng hiện nay do kinh tế khó khăn nên trường đã giảm xuống. Đây là nghĩa vụ của sinh viên. Sinh viên nào khó khăn phải làm đơn và phải có xác nhận của chính quyền địa phương.
Về vấn đề sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định cho trường, trường thu thêm lệ phí này để làm gì, ông Anh cho biết lệ phí này được sử dụng vào nhiều việc khác nhau. Trong lễ tốt nghiệp, trường sẽ mời các doanh nghiệp đến và cung cấp thông tin về việc làm để sinh viên có thể tìm việc ngay. Ngoài ra lệ phí này dùng để in ấn bằng tốt nghiệp, chi phí tổ chức lễ tốt nghiệp. Bên cạnh đó, trường cũng mời giám đốc điều hành các doanh nghiệp đến để trao đổi, huấn luyện cho các em ra đời lập nghiệp như thế nào và các chi phí khác.
MINH GIẢNG