THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

09 November 2013

THƯ GIẢN CUỐI TUẦN : BÓ TAY VỚI VC !!


 MẸ EM SINH RA EM KHI MẸ 8 TUỔI, BỐ 12 TUỔI      Đáng lẽ các giáo sư soạn sách giáo khoa phải hỏi:
      - Mẹ em sinh ra em khi mẹ bao nhiêu tuổi? Và khi ấy bố em bao nhiêu tuổi?
     Các bác cho biết đây là SGK do Giáo sư nào soạn vậy, để Tễu nọc ra đánh cho mấy roi vào đít!

 Tiên sư bố mày, bố không biết chữ thì làm sao ghi được là "Không biết chữ" !?

Pa nô ở trường Đại học Hà Nội - nơi Trung cộng đặt Học viện Khổng Tử