THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

11 December 2013

Xác nhận tên cướp Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền Nguyễn Tuấn Anh không có bằng thạc sỹ ở San Jose

Bs. Nguyễn Thùy Trang - Thùy Trang là người từng du học và cư ngụ tại Bắc California 10 năm nên tất cả các trường ở vùng Bay nhất là San Jose, California chỉ có trường SJSU là có dạy bằng Master of Arts, Economics. Nếu ai học ra trường nầy thì tôi sẽ biết ngay. Đây là một trong những trường mà tôi đã từng học qua nên biết khá rõ.

Ngoài San Jose State University ra thì ở San Jose, những trường khác thuộc loại Đại Học Cộng Đồng không dạy bằng Thạc sỹ (Master Degree) mà tối đa là AA (Associate degree) Chứng chỉ.

Trường Cộng Đồng tại TP San Jose chỉ có Mission College, Evergreen Valley College, San Jose City College và một số ở lân cận như De Anza college thuộc T.P Cupertino, West Valley college thuộc T.P Saratoga và Foothill college thuộc T.P Los Altos.

Ngoài những trường công lập, San Jose có thêm trường tư lập Heald College và hệ thống nối dài của University of Phoenix ở 3590 N 1st St, San Jose.

Tất cả những trường ở San Jose tôi nêu tên ra đều không có học sinh NGUYỄN TUẤN ANH du học từ Việt Nam. Một trường duy nhất có tên của du học sinh NGUYỄN TUẤN ANH là trường CCSF (City College of San Francisco). Như tôi đã tường trình là CCSF cũng chỉ là Community College nên không dạy Master (Thạc sĩ) mà chỉ dạy tối đa là AA (Associate degree) Chứng chỉ.

Muốn học Master ở San Jose thì buộc phải vào SJSU (San Jose State University) hoặc học hệ thống nối dài của University of Phoenix.

Ngoài những trường nêu trên thì có một trường tư lập vừa mới dạy môn Economics là trường Northwestern Polytechnic University ở T.P Fremont.

Thùy Trang muốn nói rõ điều nầy vì có nhiều người khi viết bài nói về TÊN CƯỚP TUYÊN NGÔN NHÂN QUYỀN NGUYỄN TUẤN ANH thì lại để là có bằng Thạc Sỹ ở San Jose, Califonia.

Nếu chuyện nầy do chính NGUYỄN TUẤN ANH NỔ thì không nói gì, nhưng những người không biết lại đưa hắn lên thành Thạc Sỹ là chuyện không nên, vì chuyện không thật.

Tất cả các Trường học tại San Jose và vùng phụ cận là nơi Thùy Trang biết khá nhiều vì đã học một số trường, đồng thời đi dạy nên biết rất rõ và chi tiết từng trường ra sao.

Bài viết nầy để nhằm khẳng định Nguyễn Tuấn Anh không phải qua Mỹ với mục đích để du học mà hắn qua Mỹ để tuyên vận cho CS theo lệnh Đảng. Nguyễn Tuấn Anh móc nối nhiều sinh viên du học, thân cộng tại HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM - VSA (Vietnamese Student Association) của trường CCSF (City College of San Francisco), để tổ chức nhiều buổi Văn Nghệ tuyên vận trước đây.

Muốn học Master ở San Jose State University không phải dễ nuốt, nhất là sinh viên du học tiếng Anh còn nhiều trở ngại nên muốn học Master phải đòi hỏi ít nhất là 6 năm cho người giỏi, còn nếu học thêm tiếng Anh thì phải 8 năm mới ra Master (Thạc sĩ).

Chuyện Nguyễn Tuấn Anh muốn có bằng thạc sĩ ở San Jose State University là một giấc mơ thôi vì 8 năm cho du học sinh mà mỗi Units của trường là $400 USD per unit. Đó là chưa tính tiền Lab, tiền Activities, sách vở. Tiền mỗi năm cho du học sinh tại SJSU là $31.262 USD. Phần nầy chưa tính tiền thuê nhà, tiền ăn. Một học sinh muốn học tại SJSU thì ít nhất phải chi $60.000 cho một năm.

Nếu học 8 năm ở Mỹ thì Nguyễn Tuấn Anh phải tốn $480.000 USD mà chưa chắc anh ta đã học nổi xong chương trình nầy.

Nguồn: FB Nguyễn Thùy Trang