THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

11 December 2013

Công an Việt Nam trấn áp các sự kiện mừng Ngày Quốc tế Nhân quyền

Bóng bay Nhân quyền bị Công an tịch thu đưa lên xe lôi về đồn (Ảnh: Danlambao)
Bóng bay Nhân quyền bị Công an tịch thu đưa lên xe lôi về đồn (Ảnh: Danlambao)