THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

22 September 2013

Giá cả ủng hộ sách nhà văn Hải Triều

1.  Giá cả ủng hộ sách:
- Chinh Phụ Ngâm Khúc VNCH
- Lục bát đen thời đại Hồ Chí Minh
   Giá ủng hộ
           * mua 1-2 cuốn = 20 đô la / cuốn ( bất kể Mỹ, Châu Âu, Úc hay Canada)
           * mua trên 2 cuốn = 17 đô la / cuốn ( bất kể Mỹ, Châu Âu, Úc hay Canada)
 + phụ cước phí 5 đô la (áp dụng cho Mỹ và Canada)
 + phụ cước phí 10 đô la (áp dụng cho Úc hay Âu châu)
2.  Địa chỉ và tên người nhận/Hải Triều:
Le Khac Hai
P.O. Box 74013 Hillcrest Park PO.
Vancouver, BC - V5V 5C8
Canada
Phone: 604 879 1179
Email:  nsvietnam@yahoo.com
 
Note: Có thể trả bằng chi phiếu/cheque Mỹ, Canada hay Cash!