THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

22 September 2013

Chính sách đền bù tại Cầu Nhật Tân: chính quyền đang chơi trò mèo – chuột?Ngày 19/9/2013, UBND quận Tây Hồ đã bất ngờ triệu tập hàng trăm hộ dân phường Phú Thượng để thông báo một số chính sách đền bù GPMB mới trong dự án cầu Nhật Tân. Theo QĐ số 5498/QĐ-UBND ngày 11/9/2013, giá đất bồi thường cho sẽ được điều chỉnh tăng từ 17.712.000 đồng/m2 lên 23.112.000 đồng/m2 (đất vị trí 2); từ 15.120.00 đồng/m2 lên 19.656.000 đồng/m2 (đất vị trí 3, 4). Bên cạnh đó, theo QĐ số 4726/QĐ-STC ngày 4/9/2013 của Sở Tài chính, các hộ dân sẽ được mua nhà tái định cư với giá 16.506.000 đồng/m2. Với chính sách này, người dân có nguy cơ bị bóc lột một lần nữa.
caunhattan-phoicanh
Phối cảnh Cầu Nhật Tân – Hà Nội
Cụ thể, giá đất ở so với phương án giá cũ chỉ tăng hơn 5 triệu đồng/m2 nhưng giá nhà do ông Thành phố bán cho dân lại tăng gần 9 triệu/m2. Như vậy, người dân bị mất thêm tiền chứ không phải được thêm chút quyền lợi gì (mặc dù chính quyền hứa hỗ trợ khoản chênh lệch do phản ứng của dân).
Chất lượng nhà tái định cư thì được người dân phản ánh như sau:

Hôm 9/9/2013, chính ông Vũ Hồng Khanh (Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội) thông báo rằng UBND thành phố chấp thuận áp dụng hệ số đền bù K1,8 (1,8 lần khung giá đất ban hành) với mọi phương án đền bù tại Cầu Nhật Tân (kể cả các phương án đã phê duyệt trước đây). Như vậy, khoản đền bù ĐẤT NÔNG NGHIỆP cũng phải được tính lại theo hệ số trên và bà con sẽ được truy lĩnh số tiền chênh lệch. Nội dung này vẫn bị UBND quận Tây Hồ giữ bí mật.
Chưa đề cập những sai phạm quy hoạch tại nút giao Phú Thượng, điều dễ nhận thấy là chính UBND Thành phố HN và chính quyền đang chơi trò mèo – chuột với dân.
Ngày 18/7/2013, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định 27/2013/QĐ-UBND quy định chi tiết giá đất ở làm căn cứ bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP Hà Nội. QĐ này có hiệu lực từ 27/7/2013.
Khoản 1 Điều 1 của Quyết định nêu rõ: Sau khi ra quyết định thu hồi đất, trong trường hợp giá đền bù chưa sát với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường thì UBND quận/huyện nơi thu hồi đất tổ chức điều tra, khảo sát giá đất thực tế, đề xuất điều chỉnh làm căn cứ đền bù hỗ trợ phù hợp với thực tế, trình UBND TP phê duyệt
Tại khu vực cầu Nhật Tân, ngay từ tháng 3/2010, quận Tây Hồ đã khẳng định bằng văn bản giá trúng thầu đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại cụm 7 phường Phú Thượng là 72 triệu đồng/m2. Nay, chính quyền chưa tiến hành khảo sát mà đã tự đưa ra một mức giá vô căn cứ (thấp hơn nhiều so với giá đất thực tế) để đền bù GPMB là việc làm trái pháp luật, gây thiệt hại rất lớn cho dân.
Theo Cầu Nhật Tân