THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

22 September 2013

Kinh doanh sâu bọ giữa lòng thành phố ?!Hàng chục tiểu thương đã tụ họp về góc nhỏ trên đường Thuận Kiều, quận 5, TP HCM hình thành khu chợ buôn sâu bọ nhộn nhịp. Bỏ ra 500 ngàn đồng tiền vốn, mỗi ngày, họ kiếm được hơn 200 ngàn tiền lời. 
Đức Huy