THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

14 November 2013

Hà Nội khẩn trương chọn con đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp(Dân trí) - Thành ủy Hà Nội vừa giao Hội đồng tư vấn và các cơ quan chức năng khẩn trương nghiên cứu, sớm trình HĐND thành phố xem xét việc đặt tên đường, phố mang tên Võ Chí Công, Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp.

Kết luận của Thường trực Thành ủy về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố năm 2013. Đáng chú ý, đợt này Thành ủy Hà Nội giao Hội đồng tư vấn và các cơ quan chức năng khẩn trương nghiên cứu, sớm trình HĐND thành phố xem xét việc đặt tên đường, phố mang tên Võ Chí Công, Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp.
Ngoài ra, Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng giao Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo hoàn thiện các nội dung, thủ tục, quy trình thẩm định trước khi trình HĐND thành phố thông qua. Trong quá trình đó cần lưu ý nội dung tóm tắt tiểu sử của các danh nhân cần có sự đánh giá, thẩm định của cơ quan chuyên môn. Với các danh nhân thời kỳ đương đại cần lấy ý kiến của các bộ, ngành chuyê môn có liên quan.
Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và các công trình công cộng trên địa bàn, bảo đảm phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế.
Quang Phong