THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

21 September 2013

Cộng sản tiếp tục dung sách bôi nhọ Phật giáo Hòa Hảo!...


VRNs (21.09.2013) – An Giang – Cụ Lê Quang Liêm, Hội Trưởng Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) Thuần túy, sống tại Sài Gòn cho biết: “Mấy ngày qua tại Miền Tây, các tín đồ PGHH phát hiện một quyển sách mang tên Đất Lửa (tiểu thuyết), do nhà xuất bản Trẻ kết hợp với Phương Nam ấn hành năm 2011, của tác giả Nguyễn Quang Sáng có nội dung mạ lỵ Đức Huỳnh Giáo Chủ, đả kích Giáo lý, bôi nhọ PGHH Thuần túy.
Tại An Giang, đài phát thanh tỉnh An Giang đang phát đọc nội dung quyển sách trên trong chương trình đọc truyện đêm khuya.
Sau ngày 30.04.1975, nhà cầm quyền cs Việt Nam bằng nhiều biện pháp trên mọi lĩnh vực triệt tiêu PGHH, trong đó có lĩnh vực Văn hóa. Nhiều tác giả là đảng viên cộng sản (cs) đã dùng ngòi bút vô đạo đức đặt điều vu khống, chụp mũ PGHH Thuần túy như quyển “Sư thúc Hòa Hảo” của tác giả Nguyên Hùng, “Dòng sông Thơ ấu” của Nguyễn Quang Sáng, “30 Truyền thống Kháng chiến Tây Nam Bộ” của Ban Tuyên Giáo Trung Ương do ông Võ Văn Kiệt Chủ biên, hay luận văn Tốt nghiệp đề tài “Thực chất Đạo Hòa Hảo” của sinh viên Nguyễn Văn Huệ…”
01
Cụ Liêm cho biết: “Sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn, để bàn về cuộc đấu tranh với cuốn tiểu thuyết Đất Lửa, nhằm bảo vệ Công lý và danh dự cho PGHH Thuần túy. Dù biết rằng phải hy sinh cả thân mạng này cũng quyết tâm thực hiện. Bởi vì Nguyễn Quang Sáng là đảng viên cs nên tín dồ PGHH Thuần túy đấu tranh với Nguyễn Quang Sáng là đấu tranh với cs”.
Ông Lê Văn Lớn, một nhân sĩ PGHH Thuần túy ở Miền Tây khi nghe được nội dung của quyển sách tức rung cả người đến nỗi phải ngất xỉu.
Còn ông Lê Văn Sáu ở Vĩnh Long bức xúc cho biết: “Nguyễn Quang Sáng là nhà văn của cs. Như vậy lời của nhà văn tức lời của cs. Nếu còn chế độ cs cai trị ở Việt Nam tức là các tôn giáo sẽ không được yên ổn”.
Cuốn sách “Tiểu thuyết Đất Lửa” được xuất bản từ năm 2011, nhưng qua chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát thanh tỉnh An Giang gần đây, tín đồ PGHH Thuần túy mới tìm thấy cuốn sách này. Hiện nay, dư luận PGHH Thuần túy rất bức xúc và lan tỏa ngày càng rộng. Trong khi nỗi câm phuẫn về luận văn tốt nghiệp đề tài “Thực chất Đạo Hòa Hảo” chưa được nhà cầm Quyền cs VN giải quyết một cách thỏa đáng.
Nhóm Phóng viên PGHH