THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

09 December 2013

ÔNG LÊ HIẾU ĐẰNG: PHẢN ĐỐI VIỆC ĐUỔI HỌC SV PHƯƠNG UYÊN

Luật gia Lê Hiếu Đằng: Phản đối việc đuổi học SV Phương Uyên

Phản đối việc đuổi học sinh viên Phương Uyên

2Năm 1964, dưới chế độ Sài Gòn mà Đảng CSVN gọi là Ngụy quyền, tôi – Lê Hiếu Đằng, bị giam ở lao Thừa Phủ nhưng họ vẫn cho tôi ra thi tú tài toàn phần ở Huế và đã thi đậu.
Nay dưới chế độ gọi là “của dân, do dân, vì dân”, sinh viên Phương Uyên lại bị đuổi học vì tội chống Trung Quốc bành trướng.
Đây là một việc làm vô nhân đạo, không đạo lý, phi dân chủ, đi ngược lại xu thế tiến bộ hiện nay trên thế giới.
Tôi cực lực phản đối, lên án việc làm này với dư luận trong nước và trên thế giới.

Lê Hiếu Đằng
08/12/2013

-nh
Ghi chú: văn bản phản đối trên được ông Lê Hiếu Đằng viết ngay trên giường bệnh, trong lúc bệnh tình rất nặng, tại Bệnh viện 115, Sài Gòn.