THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

09 December 2013

Tiếp tục siết cho vay ngoại tệ

09/12/2013 09:17 (GMT + 7)
TTO - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 29 quy định cho vay bằng ngoại tệ. Thông tư mới vẫn giữ nguyên quy định về đối tượng vay nhưng gia hạn thời hạn cho vay thêm một năm so với quy định cũ.

Theo thông tư mới ban hành, NHNN sẽ kiểm soát chặt hơn việc cho vay bằng ngoại tệ - Ảnh: T.Đạm

Cụ thể, việc cho vay ngắn hạn ngoại tệ đối với DN đầu mối nhập khẩu xăng dầu và cho vay ngắn hạn ngoại tệ đáp ứng các nhu cầu vốn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới được tiếp tục thực hiện đến hết 31-12-2014 thay vì 31-12-2013 như trước.
Tuy nhiên, theo thông tư mới ban hành NHNN kiểm soát chặt hơn việc cho vay bằng ngoại tệ bằng cách yêu cầu các NH phải báo cáo cụ thể về tình hình tài chính, hoạt động sản xuất, kinh doanh, nguồn trả nợ vay của khách.
Bên cạnh đó, các NH còn phải báo cáo cụ thể về nguồn vốn bằng ngoại tệ để thực hiện cho vay, đồng thời cam kết và đảm bảo cân đối được nguồn vốn bằng ngoại tệ phù hợp với thời hạn và mức vốn cho vay trong khi trước đây các NH chỉ cần đảm bảo cân đối được nguồn vốn bằng ngoại tệ để cho vay.
A.H.