THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

09 December 2013

ÔNG LÊ HIẾU ĐẰNG KÊU GỌI ĐẢNG VIÊN PHẢI BÀY TỎ THÁI ĐỘ

SÀI GÒN (NV) Nếu còn tâm huyết thì không có thời điểm nào thuận lợi cho bằng lúc này để bày tỏ thái độ, để đấu tranh với giới lãnh đạo Ðảng CSVN.

Ðó là điều mà ông Lê Hiếu Ðằng, người vừa tuyên bố ly khai Ðảng CSVN hôm 4 tháng 12, nhắn với bạn bè, đồng chí đang còn trong Ðảng.Ông Lê Hiếu Ðằng - người vừa tuyên bố ly khai Ðảng CSVN. Nhiều người tin rằng, sẽ có nhiều đảng viên nữa sẽ làm như vậy. (Hình: Internet)

Vào thời điểm tuyên bố ly khai Ðảng CSVN, ông Ðằng đã có 45 năm là đảng viên Ðảng CSVN và đang là phó chủ nhiệm Hội Ðồng Tư Vấn về Dân Chủ và Pháp Luật của Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam. Ông Ðằng từng là phó chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam ở Sài Gòn. Trước nữa, ông đã từng là tổng thư ký Ủy Ban Nhân Dân Cách Mạng khu Sài Gòn-Gia Ðịnh, phó tổng thư ký Ủy Ban Trung Ương Liên Minh Các Lực Lượng Dân Tộc, Dân Chủ và Hòa Bình Việt Nam.

Trong cuộc trò chuyện với Bauxite Việt Nam tại một bệnh viện ở Sài Gòn, ông Ðằng tâm sự với những cán bộ, đảng viên, trí thức đang do dự rằng, nếu cứ cho rằng tình hình chưa chín mùi, chưa đúng lúc thì bao giờ mới chín mùi, mới đúng lúc (?).

Ông Ðằng kêu gọi bạn bè, đồng chí cũ tác động để tình hình chín mùi, đừng “ngồi chờ sung rụng.” Chờ đợi là một cách hành xử tiêu cực, cần tranh đấu mạnh mẽ, không sợ bắt bớ, tù đày. Ông Ðằng nhấn mạnh: Chỉ có kẻ yếu mới thích bắt bớ tù đày. Nếu mạnh thì phải đối thoại.

Ông Ðằng nhận định, đây chính là thời điểm của nhân sĩ, trí thức. Ông kêu gọi nhân sĩ, trí thức tiến lên phía trước, “phá tan không khí sợ hãi” bao trùm xứ sở từ 1954 đến nay.
Theo ông Ðằng, tác động của xã hội dân sự sẽ tạo ra tình trạng “chín mùi” nhưng muốn có một xã hội dân sự đủ mạnh thì nhân sĩ, trí thức phải hành động.

Trong cuộc trò chuyện với Bauxite Việt Nam, ông Ðằng bảo rằng, giới lãnh đạo Ðảng CSVN biết “chủ nghĩa xã hội” là không tưởng nhưng thay vì chuyển thể chế chính trị từ chuyên chế, toàn trị sang dân chủ, để hòa vào dòng chảy của thế giới, giới lãnh đạo Ðảng CSVN làm ngược lại vì đặt quyền lợi cá nhân lên trên lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc.

Ông Ðằng khẳng định, việc giới lãnh đạo Ðảng CSVN cố tình áp đặt vai trò lãnh đạo “toàn diện, tuyệt đối” của Ðảng CSVN, cũng như tái khẳng định kinh tế nhà nước là chủ đạo, đất đai vẫn thuộc sở hữu toàn dân trong hiến pháp mới là bằng chứng rõ ràng nhất về chuyện Ðảng CSVN càng ngày càng tệ hại, không thể nào chấp nhận được.Không còn có thể hy vọng giới lãnh đạo Ðảng CSVN tự thay đổi. Muốn thay đổi phải có tác động. Việc xây dựng một xã hội dân sự mạnh, đủ sức hạn chế quyền lực, sẽ tạo ra áp lực để buộc giới này phải thay đổi.

Theo ông Ðằng, nhiều đảng viên, kể cả giới lãnh đạo trung cấp đã thấy được vấn đề. Chỉ có giới chóp bu, những kẻ có lợi ích để chia chác mới ngoan cố làm cho dân chúng khốn khổ. Khổ nhất là nông dân, giới đã hy sinh nhiều nhất, thậm chí phải ly hương để kiếm sống và đó là điều không thể chấp nhận được.
Ông Ðằng xem những dọa nạt về xáo trộn khi có thay đổi là điều tệ hại. Ðôi khi một chút xáo trộn là rất cần thiết.

Sau tuyên bố ly khai Ðảng CSVN của ông Lê Hiếu Ðằng, ông Phạm Chí Dũng một đảng viên, từng là cán bộ Ban An Ninh Nội Chính của Thành Ủy Sài Gòn, tuyên bố ly khai Ðảng CSVN. Trao đổi với BBC, ông Dũng cho biết, Bác Sĩ Nguyễn Ðắc Diên một đảng viên CSVN cư trú ở Sài Gòn cũng vừa tuyên bố ly khai Ðảng CSVN.
Gần đây, giới quan sát hiện tình chính trị Việt Nam đề cập đến khả năng xuất hiện một phong trào mà nhiều cán bộ-đảng viên công khai tuyên bố ly khai Ðảng CSVN. Ðó có thể là những người đã từng ký tên vào các kiến nghị gửi giới lãnh đạo Ðảng CSVN nên cải tổ toàn diện, triệt để vì lợi ích lâu dài của xứ sở và dân tộc nhưng không những không được lắng nghe, việc ký vào các kiến nghị này còn là nguyên cớ khiến họ bị sách nhiễu, đàn áp.