THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

09 December 2013

VIDEO - Phát hiện xe ô tô chở thực phẩm và gia cầm không rõ nguồn gốc


http://tv.tuoitre.vn/tin/7676/phat-hien-xe-o-to-cho-thuc-pham-va-gia-cam-khong-ro-nguon-goc