THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

25 October 2013

PICS - Tây Đô Cần Thơ Chìm Trong Nước Lũ 21/10/2013

Bến Ninh Kiều ngày lũ


Dân Cần Thơ hổn loạn với nước lũ

Đường đi bộ trong công viên bên bờ sông bến Ninh Kiều, em bé trai có thể bơi thoải mái !