THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

03 November 2013

Hạn chế giao thông đường thủy trên sông Đồng Nai

(TNO) Ngày 2.11, Đoạn Quản lý đường thủy nội địa số 10 (thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam) cho biết, để phục vụ cho việc thi công nạo vét duy tu luồng sông Đồng Nai, kể từ ngày mai (3.11), giao thông đường thủy trên sông Đồng Nai bị hạn chế đối với nhiều phương tiện.
Theo đó, phạm vi hạn chế gồm 3 khu vực: Khu vực 1, từ km 36+400 đến km 37+800, thuộc địa phận P.Bửu Long, TP.Biên Hòa, Đồng Nai; khu vực 2, từ km 39+850 đến km 40+600, thuộc địa phận P.Hòa Bình và P.Thanh Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai; khu vực 3, từ km 41+100 đến km 40+500, thuộc địa phận xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.
Theo Đoạn Quản lý đường thủy nội địa số 10, mức độ bị hạn chế lưu thông là 1/2 bề rộng luồng phía bờ trái sông Đồng Nai. Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, tại các khu vực công trường thi công sẽ có bố trí hệ thống phao báo hiệu đường thủy nội địa. Các phương tiện khi lưu thông qua công trường phải tuyệt đối chấp hành theo quy chuẩn báo hiệu đường thủy nội địa đã được bố trí tại khu vực.
Trước mắt, thời gian hạn chế lưu thông trên sông Đồng Nai kéo dài khoảng 3 tháng.
Đình Mười