THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

03 November 2013

Gần 280 lao động làm thuê trái phép trên tàu cá Trung Quốc(Dân trí) - Mặc dù UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn việc ngư dân làm thuê trái phép cho các chủ tàu cá Trung Quốc; nhưng hiện nay vẫn còn 276 người làm thuê trái phép trên tàu cá Trung Quốc.

Phần lớn những lao động trên ở các địa phương ven biển của tỉnh Thanh Hóa như thị xã Sầm Sơn 115 người, Hậu Lộc 140 người, Nga Sơn 16 người, Tĩnh Gia 4 người.
Qua tìm hiểu thì nguyên nhân, chủ yếu do đời sống kinh tế khó khăn, thu nhập không ổn định, nhận thức pháp luật của một số người lao động còn hạn chế. Trong khi mức lương mà nhiều tàu cá địa phương trả từ 1,5 - 3,5 triệu đồng/người/tháng thì tàu cá Trung Quốc trả từ 7 - 12 triệu đồng/người/tháng. Điều đó đã khiến hoạt động xuất nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê trên các tàu cá chưa giảm.
Bên cạnh đó, công tác quản lý tạm trú, tạm vắng của chính quyền địa phương chưa chặt chẽ; một số đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết và nhu cầu tìm kiếm việc làm của nhân dân đã tổ chức lôi kéo đưa người sang Trung Quốc lao động trái phép.
Trước đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn gửi Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, báo cáo tình hình ngư dân làm thuê trái phép cho tàu cá Trung Quốc. Đồng thời, Sở này cũng đã có công văn gửi các địa phương ven biển để kiểm soát, ngăn chặn việc tham gia lao động, đánh bắt hải sản bất hợp pháp cho các chủ tàu cá Trung Quốc.
Chính quyền các địa phương tuyên truyền cho ngư dân hiểu về các quy định của pháp luật về xuất khẩu lao động, để người dân tự giác ý thức được rằng việc đi lao động tự do là vi phạm pháp luật...
Cùng với đó có biện pháp yêu cầu các chủ tàu cá xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh trên biển theo các định mức hiện hành của Nhà nước, để trả công lao động tương xứng với kết quả của người lao động đặc thù trên biển. Đồng thời vận động gia đình kêu gọi người đi lao động bất hợp pháp trở về địa phương.
UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn việc ngư dân làm thuê trái phép cho các chủ tàu cá Trung Quốc; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và các huyện, thị xã ven biển kiểm soát tình hình ngư dân trong tỉnh làm thuê trên các tàu cá Trung Quốc.
Chính quyền các địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân môi giới, đưa người đi làm thuê trái phép trên các tàu cá Trung Quốc.
Duy Tuyên