THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

03 November 2013

Viếng mộ cố TT Ngô Ðình Diệm tại nghĩa trang Lái Thiêu

LÁI THIÊU (NV) - Một phái đoàn khoảng hơn 50 người đã đến nghĩa trang Lái Thiêu, viếng mộ Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm và bào huynh Ngô Ðình Nhu.
Một người tham dự cho biết, buổi Lễ Ðồng Tế được cử hành lúc 10 giờ sáng ngày 1 Tháng Mười Một, nhân dịp 50 năm sau ngày hai ông Ngô Ðình Diệm và Ngô Ðình Nhu bị sát hại trong biến cố đảo chánh năm 1963.Khoảng 50 người tham dự Thánh lễ tại mộ cố TT Ngô Ðình Diệm tại nghĩa trang Lái Thiêu. (Hình: Facebook Nhung MeBeUyen)

Buổi lễ có mặt bốn linh mục, trong đó ba vị thuộc Dòng Chúa Cứu Thế, là Antôn Lê Ngọc Thanh, Giuse Ðinh Hữu Thoại, Ðaminh Nguyễn Văn Phương; một vị thuộc Dòng Ða Minh, Linh Mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt.

Linh mục chủ tế và giảng thuyết là Antôn Lê Ngọc Thanh.

Trong lúc cử hành Thánh lễ, theo lời người tham dự, có khoảng 6, 7 nhân viên an ninh đứng bên ngoài quan sát; 1, 2 người khác trà trộn vào đám đông.
Tấm bia ngôi mộ cố TT Diệm được khắc chữ “Huynh.” (Hình: Facebook Nhung
MeBeUyen)

Sau khi Thánh lễ hoàn tất, người tham dự thắp hương cầu nguyện cho gia đình người quá cố đang được chôn cất tại nghĩa trang này. Trong đó có cố TT Ngô Ðình Diệm, ông Ngô Ðình Nhu, ông Ngô Ðình Cẩn và thân mẫu.

Hai ngôi mộ của hai anh em ông Ngô Ðình Diệm và Ngô Ðình Nhu không được khắc rõ tên họ trên bia. Thay vào đó là chữ “Huynh” cho mộ ông Ngô Ðình Diệm và “Ðệ” cho mộ ông Ngô Ðình Nhu.(Ð.B.)