THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

15 September 2013

Nêu đích danh 40 địa phương hụt thu ngân sáchTHUE-NGANSACH

Bộ Tài chính vừa gửi báo cáo tới các cơ quan truyền thông nêu đích danh 40 tỉnh, thành phố chưa đạt yêu cầu tiến độ thu nộp ngân sách như dự toán.
Theo đó, trong số các địa phương chưa đạt tiến độ thu có các trọng điểm như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương…
Báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ tài chính – ngân sách Nhà nước tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2013 của ngành Tài chính do văn phòng Bộ Tài chính gửi các cơ quan truyền thông chiều ngày 13/9 nếu rõ, tính đến hết tháng 8, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 484.820 tỉ đồng, bằng 59,4% dự toán, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2012.
Tuy nhiên, nếu trừ 9.311 tỉ đồng ghi thu – ghi chi đầu tư trở lại cho Tập đoàn Dầu khí từ khoản tiền lãi dầu, khí theo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thì thu ngân sách 8 tháng đạt 58,3% dự toán, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2012.
Đóng góp vào số thu này, theo Bộ Tài chính có 317.740 tỉ đồng, bằng 58,2% dự toán từ thu nội địa; 72.980 tỉ đồng, bằng 73,7% dự toán thu từ dầu thô và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 141.100 tỉ đồng, bằng 59,4% dự toán.
Riêng nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ thì số thu đạt 90.100 tỉ đồng, bằng 54,1% dự toán.
Trong khi nguồn thu sụt giảm mạnh, ngược lại ở phía đầu ra, chi vẫn không ngừng tăng, ước 8 tháng chi 604.670 tỉ đồng, bằng 61,8% dự toán, tăng 5,2% so cùng kỳ 2012.
Trong số này, nguồn chi lớn nhất là chi cho phát triển sự nghiệp kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính. Ngoài ra là số chi đầu tư phát triển 106.060 tỉ đồng, chi cải cách tiền lương 5.200 tỉ đồng.
Trước đó, vào đầu tháng 9, Bộ Tài chính đã tính toán và đưa ra con số hụt thu ngân sách năm 2013 khoảng 60.000 tỉ đồng.
Để bù vào phần hụt thu, Bộ Tài chính đã làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nhằm đưa hơn 6.000 tỉ đồng thu lãi đấu thầu vàng miếng vào ngân sách.
Nguồn thứ hai từ lãi cổ tức tại các tập đoàn, tổng công ty đang có vốn nhà nước sở hữu. Theo quy định hiện hành, sau khi các doanh nghiệp nộp thuế, chia cổ tức và trích đầy đủ các quỹ, số còn lại nộp về Quỹ hỗ trợ, sắp xếp doanh nghiệp.
Quỹ này hiện Bộ Tài chính đang giao Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) quản lý và ước số phát sinh ước 2013 khoảng 9.000 tỉ đồng. Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ thu vào ngân sách khoảng 5.000 đến 6.000 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị Chính phủ tăng nguồn động viên vào NSNN bằng cách lấy nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của một số quỹ như Quỹ tài chính dự phòng, khi quỹ có nhu cầu sử dụng NSNN sẽ hoàn trả.
Nhưng, ngay cả khi điều hành ngân sách như trên, theo tính toán của Bộ Tài chính, vẫn chưa xử lý được một số khoản nợ mà ngân sách T.Ư đã ứng chi, tương đương hơn 162.000 tỉ đồng.
Bên cạnh các nguồn thu trên, để bù đắp đủ nguồn hụt thu NSNN, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết Bộ Tài chính sẽ yêu cầu các đơn vị phải chặt chẽ trong chi tiêu, tiết kiệm 10% chi thường xuyên, rà soát cắt giảm tối đa khoản chi trong dự toán chưa triển khai, hoặc phân bổ sai mục tiêu. Qua đó, có thể giảm chi 22.700 tỉ đồng.
Bộ yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty phải tập trung giảm giá thành sản phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh, báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 15/9. Trường hợp chậm trễ tổ chức triển khai, không có báo cáo đầy đủ, kịp thời được xác định là không hoàn thành nhiệm vụ. Các tập đoàn, tổng công ty có số đăng ký tiết kiệm chi phí năm 2013 thấp hơn với số thực hiện 2012 thì phải giải trình rõ nguyên nhân.
THEO ĐẤT VIỆT