THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

15 September 2013

350 tỉ đồng để kéo điện ra Cù Lao Chàm

350 tỉ đồng là khoản kinh phí tỉnh Quảng Nam dự toán để điện lưới quốc gia được kéo ra đến Cù Lao Chàm trong năm 2014.
Chủ trương xây dựng hệ thống lưới điện quốc gia ra đảo Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An) vừa được tỉnh Quảng Nam thông qua, là ưu tiên số 1 trong toàn bộ sự phát triển của cụm đảo này. Khoản dự toán 350 tỉ đồng dựa trên cơ sở đề xuất T.Ư cấp vốn từ chương trình biển Đông hải đảo và ngân sách TP.Hội An trong vòng 3 năm.
Trước đó, để giải tỏa nhu cầu bức thiết ở những vùng không thuộc nhóm ưu tiên kéo điện lưới quốc gia của dự án cấp điện cho các xã, thôn chưa có điện giai đoạn 2013 - 2020, Quảng Nam đã tranh thủ nhiều nguồn vốn để triển khai trước. Trong đó, năm 2011 cấp điện từ thủy điện nhỏ ngoài lưới cho 2 xã A Xan, Ga Ri (H.Tây Giang) bằng nguồn vốn của Tổ chức SIDA - Thụy Điển; năm 2013 cấp điện lưới quốc gia tại 3 xã Trà Mai (H.Nam Trà My), Trà Tân (H.Bắc Trà My), Quế Lâm (H.Nông Sơn).
H.X.H - Q.Hải