THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

24 November 2013

Rừng sản xuất chủ yếu vào tay các 'đại gia'Chủ nhật, 2013-11-24 02:47:11 - Nguồn: ThanhNien.com.vn
Theo Câu lạc bộ lâm nghiệp tỉnh, do thiếu đất sản xuất nên người dân, nhất là ở miền núi, phải phá rừng làm nương rẫy hoặc trồng rừng. Theo kế hoạch của tỉnh, đến năm 2014 sẽ có 44.418 ha rừng tự nhiên được giao cho các hộ, nhóm hộ hoặc cộng đồng dân cư. Đa số rừng tự nhiên quy hoạch là rừng sản xuất và rừng nghèo kiệt.
Phát biểu tại hội thảo, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hoàng Phụng cho biết hiện toàn tỉnh có hơn 315.897 ha đất lâm nghiệp. Phần lớn diện tích rừng (sản xuất) trên địa bàn tỉnh tập trung vào tay các “đại gia”, có người 500 - 700 ha, lực lượng kiểm lâm nhiều người có vài ba chục héc ta... 
Đình Toàn