THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

24 November 2013

PICS : Thời trang "nhân quyền" tại Việt NamThằng Lượm (Danlambao) - Bộ sưu tập thời trang "nhân quyền" tại Việt Nam do Thằng Lượm sưu tầm và thiết kế, xin gởi đến các bạn trong thôn cùng xem và suy ngẫm.


Thằng Lượm
danlambaovn.blogspot.com