THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

24 November 2013

Hơn 1.000 lao động hợp đồng không đủ chuẩn

Ngày 23.11, theo nguồn tin của Thanh Niên, UBND tỉnh Cà Mau vừa yêu cầu nhiều địa phương, đơn vị thuộc tỉnh giải trình việc thu nhận người vào các cơ quan nhà nước không đúng quy định.
Qua rà soát tại 25 sở, ban ngành và 9 huyện, thành phố trong tỉnh, ngành chức năng phát hiện trong số 2.144 lao động hợp đồng có 989 trường hợp chưa có bằng đại học; 53 hợp đồng lao động cấp xã không có bằng từ trung cấp trở lên.
Mặc dù từ tháng 12.2009, UBND tỉnh Cà Mau đã có chủ trương “không tuyển dụng những người không đảm bảo tiêu chuẩn vào cơ quan nhà nước và chấm dứt tình trạng hợp đồng chưa qua đào tạo vào làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ, sau đó cử đi đào tạo”, nhưng nhiều cơ quan, đơn vị vẫn vi phạm. Đơn cử tại Sở Y tế Cà Mau, số hợp đồng lao động không đủ chuẩn đại học là 487; số lao động vượt chỉ tiêu biên chế là 260 người. Còn Sở Giáo dục - Đào tạo thì thu nhận lao động vượt chỉ tiêu biên chế 149 người; trong đó có 72 người không đủ chuẩn đại học... Ngoài ra, 2 sở này còn bị yêu cầu giải trình việc cử trên 400 người hợp đồng lao động đi đào tạo.
Gia Bách