THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

21 November 2013

Không phát hiện tham nhũng tại 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng !

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2013, triển khai nhiệm vụ công tác thi đua năm 2014 của Thanh tra cụm thi đua 9 tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng (Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Dương và Vĩnh Phúc), diễn ra sáng 19.11 tại Thái Bình.

Toàn ngành thanh tra của 9 tỉnh đã triển khai hơn 2.000 cuộc thanh tra kinh tế, phát hiện số tiền sai phạm hơn 203 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi gần 92 tỉ đồng, hơn 717.000 m2 đất, kỷ luật 10 cá nhân.
Trong công tác phòng chống tham nhũng, từ đầu năm đến nay thanh tra 9 tỉnh không phát hiện một vụ việc nào liên quan đến vi phạm của cán bộ, công chức. Nguyên nhân đưa ra là do thiếu sự tố giác, phát hiện của cán bộ, công chức đối với vấn đề này.
Hoàng Long