THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

01 November 2013

KHAI TỬ VINASHIN - SBIC RA ĐỜI

SỐNG MỚI -  31/10/2013 

Từ ngày 31/10, Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin) chính thức chấm dứt hoạt động. Thay thế cho mô hình tập toàn của Vinashin sẽ là việc thành lập Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy với tên giao dịch quốc tế là Shipbuilding Industry Corporation (SBIC).


SBIC hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, là Công ty TNHH một thành viên (MTV) do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động theo luật Doanh nghiệp.
 
Công ty con gồm 8 công ty đóng tàu: Phà Rừng, Bạch Đằng, Hạ Long, Thịnh Long, Cam Ranh, Công nghệ tàu thủy Sài Gòn, Công nghệ hàng hải Sài Gòn và Sông Cấm.
 
Vốn điều lệ của SBIC là 9.520 tỉ đồng, gồm các ngành nghề kinh doanh chính: đóng mới tàu thủy, thiết bị và phương tiện nổi; sửa chữa, hoán cải tàu thủy, thiết bị và phương tiện nổi; tư vấn, thiết kế tàu thủy và phương tiện nổi; tái chế, phá dỡ tàu cũ….
 
Như vậy, sau nhiều năm tai tiếng vì thua lỗ và thất bại trong đầu tư, kinh doanh và quản trị mà nguyên nhân trước hết là do “sự tha hóa của người quản trị doanh nghiệp” – theo lời Phó Tổng Thanh tra Chính phủ - việc Vinashin ngừng hoạt động được xem là sự kiện đặc biệt đáng chú ý trong nền kinh tế nước nhà.