THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

01 November 2013

Hơn 150 sản phụ tử vong trong 9 tháng

Theo Bộ Y tế, trong 9 tháng năm 2013 có 157 sản phụ tử vong do tai biến sản khoa (trong năm 2012 có 289 ca tử vong sản phụ được thống kê).
 Nguyên nhân các ca tử vong do bệnh lý của sản phụ (tim mạch, gan phổi), tắc mạch ối, sản giật, tiền sản giật, vỡ tử cung, nhiễm khuẩn. Bộ Y tế cho biết, nguyên nhân do tắc mạch ối năm 2012 là 41 ca (chiếm 22%) và 9 tháng năm 2013 là 19 ca (18%). Bộ Y tế cũng cho biết qua giám sát hỗ trợ sinh sản tại nhiều địa phương phát hiện quy trình vô khuẩn tại các cơ sở y tế còn hạn chế. Hầu hết các khoa sản chưa bố trí phòng sinh quy trình một chiều, nước rửa tay chưa được xử lý, dụng cụ làm sạch không tập trung. Đặc biệt tại tuyến xã quy trình vô khuẩn còn nhiều thiếu sót.
Nam Sơn