THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

17 October 2013

Xuất hiện các dạng nghèo mới ở đô thị

Tại “Diễn đàn giảm nghèo - Tầm nhìn tương lai” do Bộ LĐ-TB-XH tổ chức chiều 16.10, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, do suy giảm kinh tế, các dạng nghèo đô thị mới đã xuất hiện giữa những nhóm dân di cư và nhóm lao động phi chính thức.
Theo các nghiên cứu gần đây, trong năm 2012, Việt Nam đã có khoảng 1 triệu lao động dịch chuyển từ nhóm chính thức sang nhóm phi chính thức. Những nhóm lao động này không tiếp cận được đầy đủ các dịch vụ an sinh xã hội và dịch vụ xã hội, do họ không có giấy đăng ký nơi thường trú. Cùng với đó, khoảng cách chênh lệch giàu nghèo tăng từ 9,2 lần (năm 2010) lên 9,4 lần (năm 2012). Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một khảo sát, hay nghiên cứu về những đối tượng này.
Báo cáo của Bộ LĐ-TB-XH cũng cho thấy, Việt Nam vẫn đang đứng trước những thách thức lớn, tốc độ giảm nghèo không đồng đều, chưa bền vững; nhiều nơi tỷ lệ nghèo vẫn còn trên 50%, cá biệt còn trên 60 - 70%. Trong đó, người dân tộc thiểu số chiếm tới 47% số hộ nghèo.
T.Hằng