THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

03 October 2013

TP.HCM có thêm Phó Chủ tịch!...

TIENPHONG  02/10/2013 - Ông Lê Thanh Liêm, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 27-9, tại kỳ họp thứ 11- khóa VIII, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Lê Minh Trí (đã chuyển sang làm Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương);
Các đại biểu HĐND cũng bầu ông Lê Thanh Liêm, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh.
Như vậy, UBND TP.HCM có 5 Phó Chủ tịch, ngoài ông Lê Thanh Liêm là các ông Hứa Ngọc Thuận, Nguyễn Hữu Tín, Lê Mạnh Hà và bà Nguyễn Thị Hồng. Chủ tịch UBND TP.HCM là ông Lê Hoàng Quân.
TP