THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

24 September 2013

Chỉ một bộ có 4 thứ trưởng!congchuccapo

“Quy định là bộ không quá bốn thứ trưởng, nhưng tôi đếm qua danh bạ điện thoại thì thấy có bộ 11 thứ trưởng. Cấp tổng cục cũng quy định không quá bốn, nhưng có tổng cục tôi được biết có chục anh phó. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ gác cổng cho Chính phủ như thế nào?”.
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước phát biểu như vậy tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 20-9.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình chưa kịp trả lời câu hỏi này vì cuộc họp hết thời gian.
Ngày 21-9, phóng viên Tuổi Trẻ đã rà soát danh sách số lượng cấp phó các bộ, cơ quan ngang bộ trực thuộc Chính phủ qua cổng thông tin điện tử của các cơ quan này.

Bộ trưởng Bộ Khoa học - công nghệ trao bằng khen cho các nhà khoa học có nhiều đóng góp cho KHCN Việt Nam, Bộ Khoa học - công nghệ là bộ duy nhất có 4 thứ trưởng

Kết quả cho thấy ở thời điểm hiện tại không có bộ nào có 11 thứ trưởng. Tuy vậy, chỉ một bộ có bốn thứ trưởng theo đúng quy định là Bộ Khoa học – công nghệ.
Dẫn đầu danh sách bộ có nhiều thứ trưởng là Bộ Tài chính với chín thứ trưởng. Có bốn bộ có bảy thứ trưởng là Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Thanh tra Chính phủ.
Bộ có sáu thứ trưởng chiếm số lượng nhiều hơn cả với danh sách gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động – thương binh và xã hội, Bộ Tài nguyên – môi trường, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước VN.
Các bộ có năm thứ trưởng gồm: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Thông tin – truyền thông, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục – đào tạo, Bộ Văn hóa – thể thao và du lịch, Bộ Kế hoạch – đầu tư, Bộ Công thương.
Trao đổi xung quanh phát ngôn của mình, ông Ksor Phước cho biết: “Bộ có 11 thứ trưởng là tôi tra danh bạ điện thoại vào cuối năm ngoái, lúc ấy bộ này có thể có thứ trưởng sắp về hưu. Tuy nhiên, việc phần lớn các bộ có số thứ trưởng vượt trần là điều đáng suy nghĩ”.
Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị cần phải rà soát và xây dựng được bộ khung chuẩn về cơ cấu, tổ chức, bộ máy của các cơ quan, đơn vị. “Nếu ông nào làm sai quy định phải xử lý, còn nếu quy định chưa phù hợp cũng phải xem lại”.
Theo nghị định số 36/2012/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành ngày 18-4-2012 “Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ” thì “số lượng thứ trưởng ở mỗi bộ không quá bốn người. Đối với bộ quản lý nhà nước nhiều ngành, lĩnh vực lớn, quan trọng, phức tạp, số lượng thứ trưởng có thể nhiều hơn bốn người do Thủ tướng Chính phủ quyết định”.
THEO TUỔI TRẺ