THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

24 September 2013

Bộ ngành Việt Nam 'quá nhiều thứ trưởng' !...

BBC
Một cuộc họp Chính phủ
Một quan chức Quốc hội cho rằng các bộ ở Việt Nam quá nhiều thứ trưởng, trong khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa bổ nhiệm thêm hai người nữa.
Báo trong nước tường thuật Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước chất vấn Bộ Nội vụ tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 20/9 về vấn đề này.
Ông Phước được dẫn lời nói: "“Quy định là bộ không quá bốn thứ trưởng, nhưng tôi đếm qua danh bạ điện thoại thì thấy có bộ 11 thứ trưởng (!)".
"Cấp tổng cục cũng quy định không quá bốn, nhưng có tổng cục tôi được biết có chục anh phó. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ gác cổng cho Chính phủ như thế nào?”.
Được biết Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình "chưa trả lời câu hỏi này vì hết thời gian" tại cuộc họp.
Tuy không có con số 11 thứ trưởng như ông Ksor Phước đưa ra, tính tới thời điểm này, không có bộ nào trong số 22 bộ và cơ quan ngang bộ của Việt Nam có số lượng thứ trưởng dưới bốn.
Nghị định số 36/2012/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 18/4/2012, quy định “số lượng thứ trưởng ở mỗi bộ không quá bốn người. Đối với bộ quản lý nhà nước nhiều ngành, lĩnh vực lớn, quan trọng, phức tạp, số lượng thứ trưởng có thể nhiều hơn bốn người do Thủ tướng Chính phủ quyết định”.
Cổng thông tin của Chính phủ cho hay hôm 20/9 Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định 1698/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Trần Thanh Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Kiên Giang, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; và Quyết định 1699/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Trần Quốc Khánh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ, giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Sau sự kiện này, Bộ Khoa học và Công nghệ có 5 thứ trưởng, thuộc diện bộ có ít thứ trưởng nhất.

Các bộ ở Việt Nam

Bộ Tài chính9 thứ trưởng
Bộ Công an7 thứ trưởng
Bộ Xây dựng7 thứ trưởng
Bộ Giao thông Vận tải7 thứ trưởng
Thanh tra Chính phủ7 thứ trưởng
Bộ Quốc phòng6 thứ trưởng
Bộ Nội vụ6 thứ trưởng
Bộ Tư pháp6 thứ trưởng
Bộ Ngoại giao6 thứ trưởng
Bộ Lao động Thương binh Xã hội6 thứ trưởng
Bộ Tài nguyên Môi trường6 thứ trưởng
Văn phòng Chính phủ6 thứ trưởng
Ủy ban Dân tộc6 thứ trưởng
Ngân hàng Nhà nước6 thứ trưởng
Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn5 thứ trưởng
Bộ Thông tin Truyền thông5 thứ trưởng
Bộ Y tế5 thứ trưởng
Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch5 thứ trưởng
Bộ Giáo dục Đào tạo5 thứ trưởng
Bộ Kế hoạch Đầu tư5 thứ trưởng
Bộ Công thương5 thứ trưởng
Bộ Khoa học Công nghệ5 thứ trưởng