THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

24 October 2013

Tiết kiệm chi tiêu, giảm tối đa hội họpThứ năm 24/10/2013 07:34
ANTĐ - Chiều 23-10, Quốc hội đã nghe thẩm tra tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013; dự toán và phương án phân bổ năm 2014. 
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, ông Phùng Quốc Hiển, năm 2014, dự toán chi ngân sách vẫn tăng 2,9% so với dự toán năm 2013 là chưa triệt để tiết kiệm, thắt chặt chi tiêu hơn nữa cho phù hợp với tình hình. Ủy ban Tài chính – Ngân sách nhất trí, phải giảm chi đầu tư phát triển còn 163.000 tỷ đồng, thấp hơn mức dự kiến bội chi (224.000 tỷ đồng). Đồng thời, phải tiết kiệm chi tiêu, giảm tối đa chi hội nghị, khánh tiết, không bố trí mua xe công và cần rà soát tinh giản biên chế khu vực hành chính, sự nghiệp theo hướng không tăng biên chế (trừ biên chế thật cần thiết cho giáo dục, y tế), làm tăng gánh nặng cho ngân sách cũng như siết chặt kỷ luật tài chính trong quản lý chi tiêu.
Phương Mai