THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

09 October 2013

Miễn visa cho người VN vào Miến Điện

Miễn visa cho người VN vào Miến Điện

Cập nhật: 06:56 GMT - thứ ba, 8 tháng 10, 2013 -BBC UK-


 
̣Đất nước Miến Điện đang mở cửa nhanh chóng

Từ ngày 26/10 tới công dân Việt Nam với hộ chiếu phổ thông sẽ không cần thị thực nhập cảnh Miến
Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Myanmar về "miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông chính thức có hiệu lực từ ngày 26/10/2013".
Theo đó, công dân của một bên là người mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị ít nhất 6 tháng được miễn thị thực khi nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh lãnh thổ bên kia với thời gian lưu trú không quá mười bốn ngày.
Nếu có nhu cầu lưu trú trên thời hạn đó thì phải làm thủ tục xin thị thực trước khi nhập cảnh.
Như vậy, sau ngày 26/10 người Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông sẽ được miễn thị thực tại tất cả chín nước thành viên Asean.
Việc đi lại của công dân Việt Nam ngày càng dễ dàng hơn trong những năm gần đây, nhất là tại các quốc gia châu Á.
Người Việt Nam đi Ấn Độ đã có thể xin thị thực tại cửa khẩu.
Tuy nhiên, đa số các quốc gia châu Âu và Bắc Mỹ vẫn còn yêu cầu thủ tục visa khá ngặt nghèo đối với công dân Việt Nam.