THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

28 September 2013

PICS : BIỂU TÌNH CHỐNG ĐẠO TẶC NGUYỄN TẤN DŨNG (NEW YORK)


Hôm nay người Việt khắp nơi trên nước Mỹ kéo nhau về New York mang theo cà chua và trứng thối - hai món này Nguyễn Tấn Dũng rất thích! Tên này cũng vọng ngoại lắm! Cà chua và trứng thối trong nước hắn không thích, chỉ thích ra nước ngoài để đồng bào hải ngoại ném cà chua và trứng thối của Mỹ thì hắn mới thích!