THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

22 November 2013

Lao động làm việc ở Hàn Quốc phải ký quỹ 100 triệu đồng ? !


Người Việt Nam đi làm việc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc phải ký quỹ 100 triệu đồng. Những người đầu tiên sẽ xuất cảnh vào ngày 4-5/12.

Liên Bộ Tài chính - Lao động, Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư liên tịch số 31 hướng dẫn việc ký quỹ 100 triệu đồng đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của nước bạn. Đây là một giải pháp được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quyết định thực hiện thí điểm nhằm giảm tỷ lệ bỏ trốn của lao động Việt Nam tại thị trường tiềm năng này.
Với các đối tượng nghèo, thuộc diện chính sách có nhu cầu vay để ký quỹ sẽ được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay tối đa 100 triệu đồng, không phải thế chấp tài sản. Thời hạn cho vay tối đa bằng thời hạn ký quỹ của người lao động là 5 năm và 4 tháng. Mức lãi suất cho vay áp dụng theo mức lãi suất cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài (phù hợp với từng đối tượng).
lao-dong-xk-1377-1385029425.jpg
Lao động Việt Nam làm việc tại nước ngoài.
Người lao động thực hiện ký quỹ tại chi nhánh hoặc phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn nơi người lao động cư trú hợp pháp. Những người không vay vốn sẽ được hưởng mức lãi suất tiền gửi ký quỹ phù hợp với mức lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từng thời kỳ của Ngân hàng Chính sách xã hội.
Số tiền này cũng được hoàn trả lại cả gốc lẫn lãi 10 ngày sau khi người lao động hoàn thành hợp đồng về nước. Các trường hợp về nước trước hạn do vi phạm hợp đồng thì tiền ký quĩ được sử dụng để bù đắp các thiệt hại do lỗi của người lao động gây ra cho Trung tâm lao động ngoài nước (nếu có). Số tiền còn lại được hoàn trả cho người lao động, nếu tiền ký quỹ không đủ thì người lao động phải nộp bổ sung.
Trường hợp người lao động bỏ trốn khỏi nơi làm việc theo hợp đồng (kể cả bỏ trốn ngay sau khi đến Hàn Quốc) hoặc hết hạn hợp đồng không về nước đúng hạn, ở lại cư trú và làm việc trái phép tại Hàn Quốc thì tiền ký quỹ (bao gồm cả gốc và lãi) được chuyển vào Quỹ giải quyết việc làm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người lao động cư trú hợp pháp trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc. Đối với người lao động vay Ngân hàng Chính sách xã hội để ký quỹ thì tiền ký quỹ (bao gồm cả gốc và lãi) được sử dụng để trả khoản vay của Ngân hàng Chính sách xã hội.
Trước đó, Bộ Lao động đã ban hành thông tư 21 quy định mức trần ký quỹ tùy thuộc vào ngành nghề và thị trường tiếp nhận lao động. Theo đó, mức trần thấp nhất là 300 USD đối với các nước Malaysia, Brunei, Thái Lan, Lào. Mức cao nhất là 3.000 USD đối với thực tập sinh đi Nhật Bản và thuyền viên trên tàu cá tại Hàn Quốc.
Mức trần ký quỹ của các nước khu vực Trung Đông là 800 USD, các nước châu Phi là 1.000 USD, các nước châu Mỹ là 2.000 USD, Australia và các nước châu Âu từ 1.000 đến 2.000 USD.
Hoàng Thùy