THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

19 October 2013

PICS - Cờ Vàng tung bay tại Hà nội khi xưa !Đây là hình cờ vàng 3 sọc đỏ bay ngạo nghễ trước Dinh Toàn Quyền Đông Dương mà ngày nay là Phủ Chủ Tịch, tại Hà Nội .

Chắc các bạn trẻ bị nhồi sọ sau này ít ai biết việc bác Hồ thời trẻ từng đứng nghiêm chào cờ vàng mỗi thứ Hai và cờ vàng từng tung bay trên đầu Phủ Chủ Tịch ?