THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

27 May 2011

Vốn đầu tư FDI trong tháng 5 giảm đáng ngại

RFA 05.26.2011
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 5 chỉ đạt 664 triệu đô la (gồm cả dự án mới và dự án bổ sung).
Với 51 dự án đăng ký đầu tư mới, số đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 5 chỉ bằng 1/5 so với tháng 4. 
Mức vốn FDI mới cho tháng 5 là mức thấp nhất trong 4 tháng gần đây, chỉ đạt gần 322 triệu đô la.
Cũng theo số liệu của Bộ Kế Hoạch Đầu Tư thì tổng số vốn giải ngân 5 tháng đầu năm nay đạt mức 4,52 tỉ đô la.
Phân tích tình hình đầu tư nước ngoài, các chuyên gia Bộ KHĐT lưu ý, tính từ thời điểm Tết nguyên đán đến nay, giá trị vốn FDI giải ngân có xu hướng giảm qua từng tháng: từ mức xấp xỉ 1,4 tỉ đô la trong tháng 3 xuống còn hơn 1 tỉ trong tháng 4 và tháng 5 này chỉ còn 900 triệu.