THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

27 May 2011

Anh viện trợ không hoàn lại 70 triệu bảng Anh cho Việt Nam

RFA 05.26.2011
Chính phủ Anh cam kết viện trợ không hoàn lại cho VN 70 triệu bảng Anh giai đoạn 2011/2012 đến 2014/2015 để thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên Kỷ (gọi tắt là MDGs)
Mục tiêu gồm, giáo dục tiểu học; phòng chống HIV/AIDS; kết hợp các Chương trình Vệ sinh Môi trường; Tăng trưởng có lợi cho tất cả các đối tượng; Quản trị Nhà nước và Biến đổi khí hậu.
Đây là nội dung trong buổi ký kết giữa Bộ trưởng Bộ KHĐT và Bộ trưởng Bộ Phát triển quốc tế Anh về Văn bản điều chỉnh thoả thuận quan hệ đối tác phát triển giai đoạn 2011 – 2016  của Chính phủ VN  và Chính phủ Vương quốc Anh.
Tuy nhiên, trong lễ ký kết này, hỗ trợ cho giai đoạn 2015/2016 chưa được xác định cụ thể.