THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

27 May 2011

Ngân hàng Thế giới cho VN vay hơn 1 tỷ đô la

RFA 25.05.2011
Ngân Hàng Thế giới, World Bank hôm ngày 24 tháng 5 vừa qua chuẩn thuận cho Việt Nam ba khoản vay lên đến hơn một tỷ đô la.
Khoản vay dành cho dự án đuờng cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi tổng cộng 613 triệu 500 ngàn đô la. Mục tiêu của dự án này được nói nhằm giúp tăng cường hiệu quả và an toàn trên đoạn từ thành phố Đà Nẵng đến Quảng Ngãi.
Khoản vay thứ hai tổng cộng 350 triệu đô la hỗ trợ hoạt động cải tổ chính sách để tăng cường tính hiệu quả của đầu tư công tại Việt Nam. Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bà Victoria Kwa Kwa phát biểu rằng vì trong những năm tới Việt Nam phải đối diện với nhu cầu lớn lao về phát triển cơ sở hạ tầng, nên việc củng cố chu kỳ dự án sẽ đóng vai trò thiết yếu bảo đảm chất lượng của đầu tư công.
Dự án thứ ba được WB cho vay 200 triệu đô la là dự án nước thải và cung cấp nước đô thị. Mục tiêu của dự án nhằm gia tăng mức cung ứng dịch vụ nước bền vững, vệ sinh môi trường tại một số khu vực đô thị cụ thể.
Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.