THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

12 December 2013

Côn an giựt dọc

http://www.youtube.com/watch?v=2Ua9GzTX_kk 


Nguyên Thạch (Danlambao) - Tặng Trung úy CA sắc phục, cùng một số an ninh du côn và Thạc sĩ dỏm Nguyễn Tuấn Anh đã giựt đồ vào ngày chào mừng Quốc Tế Nhân Quyền.

Tuyên Ngôn Quốc Tế về Nhân Quyền
Thì mắc chứng gì phải nổi điên?
Phải đi cướp giựt rùi chạy trốn
Ba lô sách vở, nào phải tiền!

Côn an nước Việt!
Thật dở hơi
Dân khi gặp nạn, chỉ kêu trời!
Gọi mãi, chẳng thấy thằng nào tới
Nạn mặc kệ bây
Tao thảnh thơi!

Cái xứ gì đâu
Quá lạ lùng!
Chủ trương đảng hóa dân bần cùng
Lá chắn còng chiêng... chuyên đàn áp
Ăn nói mày tao, thiệt lùng bùng.

Giả nhân bất lý... hạng chui lòn
Cúi mặt!
Còn đảng thì mình còn
Chỉ biết có tiền và nhậu nhẹt

Bia miệng?
Sao bằng với bia lon!