THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

12 December 2013

Chúng ta phải làm gì ? (kỳ 8) - Luôn lắng nghe và thấu hiểu - (Đặng Chí Hùng)

Đặng Chí Hùng

Cộng sản đã mị dân và dùng biện pháp bưng bít mấy chục năm qua. Vậy muốn có một cuộc

cách mạng toàn dân chúng ta phải làm gì ? Đó là nội dung mà tôi muốn trình bày bài viết

này đến với bạn đọc : Luôn lắng nghe và thấu hiểu người dân. Nếu làm được điều này tốt hơn

thì chúng ta sẽ thành công trước bạo quyền cộng sản không có chính nghĩa và lòng dân.

1. Đơn giản hóa vấn đề để dân hiểu:

Phải nói thật lòng sau hơn 80 năm cộng sản tiến hành chính sách ngu dân và vô cảm hóa

người dân thì việc làm sao kích động được lòng tự hào dân tộc, đánh thức bản năng yêu nước

thương nòi thật sự của người dân là một vấn đề hết sức quan trọng. Bản thân tôi nhận thấy

rằng trong lĩnh vực viết bài của chúng ta còn nhiều thiếu sót mà chúng ta cần phải chú ý hơn

nữa khi muốn truyền thụ ý kiến đến với người dân một cách hiệu quả nhất. Muốn làm được

điều đó chúng ta cần phải chú ý:

- Bài viết phải lấy người Dân làm trung tâm nên không nên quá xúc tích và quá bác học

vì dẫn đến sự khó hiểu và không cảm thụ hết vấn đề cho người dân hiểu và thấm vấn

đề.

- Các ví dụ nên hình tượng thực tế hóa một cách trực quan nhất cho người độc dễ cảm

thụ vấn đề. Xin ví dụ: Nếu chúng ta nói rằng đồng tiền cộng sản hiện nay đi vay về

xây nhà, xây đường cho dân lòng vòng thì người dân rất khó hiểu. Nhưng nếu ta lấy

ví dụ đó là một gia đình cha mẹ chỉ thích ăn chơi đi vay tiền và khi vỡ nợ thì con cái

sẽ chịu khổ cực thì rất dễ cảm cho bạn đọc hơn.

- Nên dùng các vấn đề mà cộng sản đưa ra để người dân lâu nay bị tuyên truyền rằng

“thế lực thù địch” tuyên truyền nói xấu đảng không cho rằng chúng ta bị đặt. Nói cách

khác nên dùng chính dẫn chứng của cộng sản để người dân thấy rõ nhất và dư luận

viên, tuyên giáo không có đường nói láo.

- Phải chú ý đến vấn đề nội dung của bài viết chỉ ra cho người dân biết nguyên nhân bắt

nguồn từ đâu chứ không phải chỉ có nguyên nhân trực diện là bè lũ Sang – Trọng –

Hùng – Dũng hiện nay. Nó là bắt nguồn từ Hồ Chí Minh cho đến nay.

- Nâng cao tinh thần bất khuất và kích thích sự tự hào dân tộc để người đọc thấy trách

nhiệm của mình với dân tộc và tổ quốc.

- Cộng sản chỉ có thể loại bỏ mà không thể sửa chữa cho nên phải xác định thái độ đấu

tranh với cs là dứt khoát, không hòa hợp và hòa giải. Như vậy phải đặt mục tiêu dân

tộc và lật đổ cs lên hàng đầu.

- Cung cấp cho người dân thêm nhiều tài liệu lịch sử để biết HCM và cs đã bán nước và

lừa đảo nhân dân VN từ lâu. Không thể nào hiểu rằng cs nay xấu, trước tốt để có thái

độ nhìn nhận sai lầm.

- Phải cho đồng bào biết mỗi cá nhân chúng ta và chính bà con đấu tranh cho dân tộc

chứ không cho ai, tổ chức nào cả. Hãy quên đi việc mình phải được nổi danh là anh

hùng này nọ mà hãy chú ý là mình chưa làm được gì nhiều cho dân tộc. Vì dân tộc

chính là một trách nhiệm của mỗi chúng ta.

- Cho người dân biết không loại trừ bất cứ hình thức đấu tranh nào kể cả bạo động vì

nó tất yếu phải đến mặc dù không ai mong muốn . Khi có thời cơ thì điều đó bắt buộc

phải xảy ra.

- Đừng lấy tiêu chí bài của chúng ta phải được VOA, Diplomat hay BBC…đăng mới là

giá trị mà phải chú ý đến người dân mới là trung tâm của sự hướng tới. Bài viết có thể

cao xa, được nhiều trang mạng khen nhưng nếu nó không sát với thực tế đấu tranh,

không hướng tới việc lật đổ cộng sản mà chủ yếu để thể hiện cái tôi cá nhân thì cũng

trở nên vô nghĩa.

2. Người dân cần biết điều gì ?

Khi chúng ta viết bài thì chúng ta cũng phải chú ý đến vấn đề gì ? Đó là một vấn đề mà chúng

ta cần làm tốt hơn trong vấn đề tuyên truyền sự thật đến với người dân.

- Người dân hiện nay quan tâm đầu tiên là vấn đề mất nước. Nếu bạn có thể gặp một

người dân thường mà bạn nói về vấn đề cao xa như nhân quyền, tuyên truyền chống

đảng thì họ sẽ không nghe. Lý do đơn giản họ còn quá nhiều vấn đề với cuộc sống cơ

cực. Hơn nữa họ bảo họ không làm gì chống đảng thì họ không quan tâm. Nhưng có

một sự thật nếu bạn cho họ biết nước Việt sắp thành nô lệ cho Tầu thì người dân sẽ

thay đổi thái độ ngay do họ không muốn họ, con cháu họ làm nô lệ cho Tầu và cũng

là kích thích được tinh thần dân tộc trong mỗi người dân.

Hơn thế nữa, Nêu chúng ta đi theo việc cho người dân hình thành một ý thức dân chủ

để tiến hành một cuộc thay đổi dần dần thì chắc chắn không kịp vì mốc 2020 đang

đến gần mà bằng chứng là Viện Khổng Tử - Một hình thức Hán hóa đã hiện hữu trên

đất nước ta.

Ngoài ra chúng ta còn phải kể đến việc hiện nay cộng sản Việt Nam thực chất là

những tên Tầu biết nói tiếng Việt. Do đó cần phải cho người dân biết quan trọng nhất

là vấn đề lật đổ cộng sản Việt nam càng sớm càng tốt chứ không phải là những biện

pháp có phần nhẹ nhàng và xin cho với cộng sản.

- Do đây chúng ta xác định là một cuộc cách mạng toàn dân song song cách mạng

giành độc lập thật sự và cách mạng dân chủ nên phải tiến hành đồng thời hai việc nên

vai trò của người dân rất quan trọng. Chúng ta phải tìm cách cho người dân biết sự

thật lịch sử để tránh những tuyên truyền nhồi sọ của cộng sản về cái gọi là “thống

nhất, giải phóng đất nước”.

- Phải chú ý đánh sập hình tượng Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp hơn nữa vì đây

chính là hai con bài cuối cùng của cộng sản nhằm mị dân.

- Đi sâu vào vấn đề kinh tế, giáo dục, y tế vv.. mà cộng sản đã gây tang thương cho dân

hàng ngày. Nên chú ý đi sâu vào phân tích tính sai lầm do hệ thống độc tài gây ra để

tránh việc chúi mũi dùi quá nhiều vào 1 cá nhân để người dân biết tất cả sự khổ đau

hiện nay chính là do cả hệ thống : Cộng sản.

- Đánh sập ngay những tuyên truyền nhằm kéo dài cộng sản thông qua tư tưởng :hòa

hợp hòa giải và các chú cuội dân chủ nhưng vẫn ca ngợi những tên tội đồ dân tộc. Vì

đó chính là những rào cản rất lớn cho dân chủ tự do thật sư.

- Muốn đánh sập ngay để không bị Hán hóa thì đừng nặng về “nhân quyền” vì không

ai có thể xin kẻ cướp cho nhân quyền cả. Lòng dân sau 80 năm bị “hèn hóa” cũng chỉ

chú ý đến mất nước. Đôi khi đưa ra khái niệm “nhân quyền” và “dân sự xã hội” mà

ngay trước mũi là giặc Tàu và giặc cộng bán nước ngay lúc này chỉ làm mũi tấn công

trực diện vào cộng sản giảm đi. Hãy can đảm đi sâu vào việc vạch tội bán nước của

cộng sản thì tốt hơn là làm những việc nặng về hình thức.

3. Biện pháp rỉ tai đi từ nhẹ nhàng tới sâu sắc :

Mỗi người đấu tranh chúng ta phải xác định lại đó là chúng ta cần cả một dân tộc

đứng lên. Làm một chiến sỹ thông tin tuyên truyền không có nghĩa là chúng ta tất cả

phải viết bài, tất cả phải hô hào to tát. Môt biện pháp thực tế và dễ nhất chính là ngay

trong cuộc sống thường ngày chúng ta có thể làm tốt :

- Không nên đưa vấn đề của dân tộc một cách quá sốc với người thân, bạn bè vì mấy

chục năm nay họ bị chụp một bức màn dối trá xung quanh. Nên bỏ đi cái Tôi cá nhân

để nghĩ đến cái Tôi Dân tộc.

- Nên cố gắng đi từ việc nhỏ đến việc lớn rỉ tai người thân mình như việc gợi ý từ hiện

tình đất nước, cuộc sống khó khan, người Tầu khắp nơi để gợi ý cho thân nhân tìm

hiểu tài liệu và giới thiệu cho họ.

- Khi đã đi đến một sự đồng cảm nào đó, nên hướng dẫn cho chính người thân mà mình

vừa giúp đỡ tìm ra sự thật cũng trở thành một chiến sỹ thông tin sự thật chống lại sự

tuyên truyền giả dối của cộng sản.

- Cố gắng tìm ra những vấn đề hết sức thực tế với cuộc sống người dân để giúp đồng

bào có cái nhìn gần gữi hơn để tự đứng lên cứu mình.

4. Các vấn đề dân oan :

Dân oan là lực lượng cũng rất quan trọng trong vấn đề toàn dân đứng lên hiện nay mà chúng

ta chưa làm tốt công tác tổ chức do đó cần phải chú ý:

- Phải tổ chức các dân oan dạng nhóm nòng cốt trong cả một tập thể đông đảo để

người dân oan liên kết với nhau, hiệp thông nhau.

- Tìm ra Leader cho từng nhóm nhỏ để có thể thanh lọc an ninh trà trộn cũng như liên

kết các nhóm.

- Chỉ đào tạo leader mà không trực tiếp tham gia để bảo toàn lực lượng và không có

cớ cho cộng sản đàn áp.

- Thông qua leader để phân chia công việc và giúp đỡ mọi việc trong vấn đề đấu

tranh.

- Phải tuyên truyền sự thật cho dân oan biết họ bị lừa từ HCM chứ không phải chỉ có

cs bây giờ mới xấu (Vì dân oan vẫn nói nếu HCM còn sống sẽ không có oan ức và đi

biểu tình với ảnh HCM).

- Hướng dẫn dân oan đi vào con đường đấu tranh chính trị chứ không dừng lại ở việc

đòi đất cho mình. Vì nếu mà mất nước thì đòi đất cũng chỉ thành số không: Dân tộc

còn, tổ quốc còn thì còn tất cả.

- Kết hợp dân oan đi biểu tình cùng đồng bào Công Giáo, Phật Giáo vv.. để có sự

tương trợ nhau.

- Cho người dân oan biết rằng sự thật cộng sản là một hệ thống sắt máu và chủ trương

cướp đoạt đất của dân thông qua mỹ từ “sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý”.

Bà con dân oan – Hãy đồng hành cùng bà con.

Biểu tình đòn quyền lợi – Hãy đồng hành cùng người dân.

5. Kết luận :

Chúng ta phải luôn nhớ ở Việt Nam trước khi mong chờ về một Elsin, Gobachev

vv… thì phải nghĩ đến chúng ta cần phải có một cuộc cách mạng toàn dân lật đổ cộng

sản rồi mới tiến hành cách mạng dân chủ đa nguyên. Vì thế cần phải đặt việc tuyên

truyền cho người dân làm trung tâm của mọi sự tuyên truyền. Chúng ta phải dùng

ngay chính sự thật và lòng căm phẫn của người dân để lật đổ chế độ bán nước hại dân

cộng sản hiện nay. Phải dứt khoát thể hiện cho người dân thấy : Thỏa hiệp với cộng

sản là tự sát để từ đó có sự đoàn kết đứng lên lật đổ cộng sản. Chỉ có như vậy chúng

ta mới có thể chiến thắng sự khát máu và côn đồ của cộng sản Việt Nam.

Đặng Chí Hùng

01/12/2013.