THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

01 October 2013

Ba thứ trưởng nhận quyết định nghỉ hưu từ 1/10 !...

(Dân trí) Thứ Hai, 30/09/2013 - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nghiêm Vũ Khải, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đức Chính sẽ nghỉ hưu từ ngày mai, 1/10/2013.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nghiêm Vũ Khải và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đức Chính cùng nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/10/2013.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành quyết định trên.
Quang Phong