THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

23 March 2012

VIDEO - Hàng Loạt Videos Xúc Phạm Phật Giáo Trên YouTube Sử Dụng Nhân Vật Đường Tăng Tam Tạng


Thầy trò Đường Tông đi thỉnh... bao cao su (Video được TW Đoàn TNCS HCM khen thưởng & bị dư luận phản đối rất mạnh)


Tây Du Ký - Đường Tam Tạng Đi Chơi Gái


Ngàn Lần Khắc Tên Em - Đường Tăng